Auteur Title Jaar Promotor PDF
Aaron Cauwenbergh De productiecontext van de schepenbrieven van de subalterne Mechelse schepenbanken vòòr hun opheffing. (1263-1309) 2019 De Paermentier, Els PDF (Enkel UGent)
Aline Thomas De Groote Oorlog in het Vlaamse straatbeeld. De Eerste Wereldoorlog in de publieke ruimte en collectieve herinnering, casus Roeselare 2019 De Wever, Bruno
Amaury Depoorter De exploratie van Congo en de cartografische praktijk: hydrografische vraagstukken in Le Mouvement Géographique (1884-1908) 2019 Vandersmissen, Jan
Andreas Dubois Duitse historiografie en de vestiging van de Visigoten (1880-1945) 2019 Wijnendaele, Jeroen PDF (Enkel UGent)
Andy De Jonghe Vlaamse kasselrijen tijdens de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1584): Den Casteele ende Auderburch van Ghendt 2019 Vermeir, René PDF (Enkel UGent)
Anselm Logghe Euergetisme en monumentalisering in het zuiden van Hispania Citerior: de invloed van 'monumentaal' euergetisme op de persoonlijke carrières van de lokale elites in de zuidelijke steden van Hispania Citerior 2019 Zuiderhoek, Andries PDF
Arthur Nemry Griekse Poorten: De Typologie en Evolutie van Poorten en Poortgebouwen in Archaïsche en Klassieke Versterkingen op het Griekse Vasteland 2019 Docter, Roald PDF
Arthur Parmentier Het museum herinnerd. Een retrospectieve analyse van het In Flanders Fields Museum: 1998 - 2018 2019 Bevernage, Berber, Vrints, Antoon PDF (Enkel UGent)
Astrid Berwouts Vanop het drakenschip in het cliche geduwd: Een verkennend onderzoek naar historische verbeelding en (neo-)medievalism in TES V: Skyrim 2019 De Wever, Bruno PDF (Enkel UGent)
Astrid Limpens "Memoirs & memories” : een comparatieve studie tussen de herinneringen over het Europese en pacifische oorlogstheater bij Amerikaanse WOII-veteranen 2019 Bevernage, Berber PDF
Bart Heene De Vorming van een Civil Society in de DDR Een Samenspel van de Protestantse Kerk, NGOs en Internationale Invloeden 2019 Van Goethem, Geert PDF (Enkel UGent)
Bo Billiet 'Minerva', 'Asselch Blad' en transnationaal maatschappelijk engagement in Belgische opvoedkundige tijdschriften, ca.1900 tot 1914. Casus seksuele moraal: seksuele opvoeding als oplossing voor de problemen van de moderniteit 2019 Verbruggen, Christophe PDF
Bram Nollet Het sekwester van Duitse bezittingen na Wereldoorlog I door België. Een inbreuk op de liberale rechtsstaat of business as usual? 2019 Declercq, Robrecht PDF (Enkel UGent)
Brecht Rogissart “A penny for your thoughts”: het informatiesysteem van Charles De Haupt, beursagent te Brussel (1897-1912) 2019 Caestecker, Frank PDF
Brecht Van der Schueren Koloniale Afasie in het 'Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.' Analyse van de vernieuwde permanente tentoonstelling en pistes voor een verdere dekolonisering 2019 De Wever, Bruno PDF
Calix O'Hara 'Dit Zijn de Keuren...': A Study of the Medieval Smiths' Guilds of Flanders and Brabant (13th-15th Centuries) 2019 Dumolyn, Jan
Chloë Van Gelder En toen kwam de moeder bij de arts: het medicaliseringsproces van de Bijlokematerniteit (1828 - 1945) 2019 Deneckere, Gita PDF (Enkel UGent)
Daan Maekelberg De kapernetwerken tussen de Vlaamse steden Oostende, Duinkerke en Nieuwpoort tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) 2019 Limberger, Michael PDF
Dries Vanden Broecke The Congolese Crisis through the eyes of the BRT television news broadcast (1960-1965) 2019 Mathys, Gillian, Becker, Felicitas Maria PDF (Enkel UGent)
Edward De Maeseneir Medieval Holy Wars in Modern Times. Crusader movies and their contemporary political messages 2019 Long, Micol PDF
Elena De Bacquer De Sint-Ambrosiusbroederschappen en hun rol in de commerciële bijenteelt in het Waasland in de 18e eeuw 2019 Lambrecht, Thijs PDF
Ella Huys Eerst zien, maar het eigenlijk toch al geloven. De beeldvorming omtrent vroegmoderne kerkgebouwen aan de hand van vroegmoderne reisverslagen 2019 Van Bruaene, Anne-Laure PDF
Emma Ydiers De seksuele revolutie als plooibaar historisch concept. Een studie over de invulling van de seksuele revolutie in Nederlandse kranten (1968-2018) 2019 Deneckere, Gita PDF
Emmanuel Vermeire Hoe lokaal was het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede wereldoorlog? Het Geheim Leger in Groot-oosterzele 2019 Aerts, Koen
Falco Van der Schueren 'Ars notariatus Hanoniensis'. Openbare notarissen en « hommes de fief »' 'in de organisatie van vrijwillige rechtspraak binnen laatmiddeleeuws Henegouwen (1345-1467) 2019 De Paermentier, Els PDF
Femke Dewaele Krankzinnigen binnen en buiten de muren van het gesticht. Profiel- en levensloopanalyse van Gentse psychiatrische patiënten tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw 2019 Devos, Isabelle PDF
Florian Van de Walle Archiefbeheer in de late middeleeuwen: casus de abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen 2019 De Paermentier, Els PDF (Enkel UGent)
Gauthier Couckuyt "Doet haer geen quaed sy sullen u oock geen quaed doen." De grenzen en authenticiteit van de pragmatische tolerantie in Nieuw-Nederland tegenover de inheemse bevolking tussen 1609 en 1664 2019 Limberger, Michael PDF
Glen De Waele Seksueel geweld, oorlogsprostitutie en intieme relaties tussen Duitse soldaten en Belgische vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog in België 2019 Deneckere, Gita
Ilya Thibaut Zij zullen hem/haar niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw(in). Een onderzoek naar gender in het discours van de N-VA en het Vlaams Belang 2019 De Wever, Bruno PDF
Ine Calmeyn 'Attende, Theodora'. De betekenis van gender in het 'Speculum virginum'. Een kritische discoursanalyse 2019 Verbaal, Wim, Deploige, Jeroen PDF
Jappe Van den Abeele De veranderingen in de transnationale interactie van de Belgische anti-alcoholbeweging na 1876 2019 Verbruggen, Christophe PDF
Jasper De Jaeger De politieke elites van Ieper. Een sociale reconstructie van de Ieperse magistraat tussen 1366 en 1566 2019 Buylaert, Frederik
Jens Balliere Bruidsparen en hun getuigen in de regio Oostende gedurende de 19de eeuw 2019 Devos, Isabelle PDF (Enkel UGent)
Jeroen Verhaeghe Vereeuwigd op de knieën 2019 Van Bruaene, Anne-Laure PDF (Enkel UGent)
Jessica Wittebroodt Het Gebruik van Terracotta's in Huishoudelijke Contexten: Gevalstudies van Carthago en Uzita 2019 Docter, Roald
Joachim Stael Armenzorg: de interactie tussen hulpbehoevenden en zorgverstrekkers. Armenbrieven en het Bureel van Weldadigheid van Kortrijk, 1826-1887 2019 Lambrecht, Thijs
Joline Maenhout Miranda de Ebro: een concentratiekamp op het politiek schaakbord van Franco 2019 Van Doorslaer, Rudi PDF
Joran De Zaeyer De economische positie van een lage edelman in de vijftiende eeuw. een analyse van de heerlijke inkomsten en uitgaven van Rode (kachtem) 2019 Lambrecht, Thijs PDF
Kobe De Geyter Belgen op de vlucht: Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog 2019 Van Doorslaer, Rudi PDF
Laurens Van den Broecke OUD-LEERLINGEN AAN HET FRONT EEN ANALYSE VAN FRONTBLADEN VOOR OUD-LEERLINGEN 2019 Vrints, Antoon PDF (Enkel UGent)
Leonard Adriaen Verhuld in het volle zicht. Een studie naar de spanning tussen het zien en het niet mogen zien van het goddelijke in de Griekse beeldcultuur en mythologie 2019 Van Hoof, Lieve PDF
Liesa Bruylandt Sociale mobiliteit bij de familie della Faille in de zeventiende eeuw 2019 Vermeir, René PDF (Enkel UGent)
Loes De Muelenaere Wat je zelf doet, doe je beter. Vroegmoderne boerenschansen in Noord-Brabant en de Kempen als zelfbescherming tijdens de oorlogen van de 16de en 17de eeuw 2019 Lambrecht, Thijs PDF
Lukas Mareen Evolutie van identiteit onder Theodorik de Grote en de Amalen (474-553) 2019 Van Nuffelen, Peter PDF (Enkel UGent)
Lynn De Palmenaer DE ROL VAN DE HISTORICUS IN 'DE NIEUWE ORDE': VAN BOEK NAAR BEELD 2019 Wouters, Nico PDF (Enkel UGent)
Marie-Lou Germyns Identiteit en verwantschap in een veranderende samenleving: Ontstaansmythen van Griekse steden in de Romeinse keizertijd 2019 Zuiderhoek, Andries
Matthis Provoost Handel aan de oever van de Hudson 2019 Limberger, Michael
Miquette Claeys Van Port of Ghent tot North Sea Port, De groei van de Gentse haven en de rol van Willem I in dit proces, aan de hand van een bedrijfscase: Stukwerkers 2019 Declercq, Robrecht PDF (Enkel UGent)
Mirte De Ganck Het lot van de katholieken en katholieke instanties in Staats-Vlaanderen, 1648-1664. Een transnationaal perspectief op de instandhouding van een minderheidsgroep 2019 Vermeir, René